• Vzpřímené držení těla.
  • Kontrolu držení hlavy bez předsunu.
  • Sed přesně uprostřed koně.
  • Uvolnění pánve.
  • Vnímání pohybu koně pod sebou.
  • Pohodu dítěte.
15-07-20_138