hipo

 • Vnímání středu těla je u skoliózy a skoliotického držení z jakékoliv příčiny vždy porušeno. Na koni tento střed znovu hledáme a nacházíme.
 • Pohyb koně pod pánví vozíčkáře je nenahraditelným podnětem, který připomíná a nahrazuje chůzi.
 • Zvyšujeme pohyblivost tužších kyčelních kloubů.
 • Upravujeme vadné držení těla posílením středu těla.
 • Symetrizujeme pohyby a vnímání těla na pravé a levé straně.
 • Zlepšujeme rotabilitu páteře.
 • Vytváříme souhyb horních a dolních končetin.
 • Normalizujeme svalové a emoční napětí.
 • Zlepšujeme koordinaci a hrubou motoriku.
 • Zlepšujeme rovnováhu a orientaci v prostoru.
 • Vyvoláme vzorec chůze, případně jeho reedukaci.
 • Patologické pohybové vzorce nahradíme ideálními pohybovými stereotypy.
 • Pozitivně ovlivňujeme psychiku.
 • Rozvíjíme emoce (spontánní reakce), empatii (jak se cítí kůň), komunikaci (s koněm i lidmi).
 • Posilujeme sebevědomí a zmírňujeme strach.
 • Zmírňujeme nápadnosti v chování (agrese, mimovolní pohyby, stereotypní chování).

Registrovane_stredisko_CHS-logo-RGB-1024x568