• Skoliozy do 25°-30°dle Cobba
 • Hyperkyfózy, hyperlordózy
 • Svalové dysbalance
 • Chybný vývoj končetin
 • Následky úrazů končetin a páteře
 • Dětská mozková obrna
 • Spina bifida
 • Poliomyelitis
 • Svalové dystrofie
 • Mozkové a míšní trauma
 • Posttraumatická a degenerativní nervová onemocnění ve stabilizovaném stavu
 • Torticolis spastica
 • Senzomotorická postiženi
 • ADHD syndrom
 • Autismus
 • Opožděný psychomotorický vývoj
 • Dítě s těžkým zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením)
IMG_786915-07-20_323