• Zejména po očkování. Dítě by v této době mělo být v klidu a pohodě minimálně 48hodin. Pokud se objeví reakce, např. horečka, klid prodloužíme na týden.
  • Má-li dítě nepřekonatelný strach z koně, terapii ukončujeme.
  • Projeví-li se alergie na koně, srst a prach.
  • Dítě je nemocné, má horečku, trpí akutním zánětem.
  • Dítě má nezhojený dekubit v oblasti kontaktu s koněm.
  • Zhorší-li se základní diagnóza během terapie nebo je-li dítě v terminálním stadiu svého onemocnění.