15-07-20_431
  • Rytmickým pohybem aktivujeme oslabené šikmé svalové řetězce, které spojují lopatku s pánví.
  • Tím, že na koni stále hledáme rovnováhu, nenásilně aktivujeme svaly středu těla (core).
  • Pánev klienta vystavujeme stejnému pohybu, který vzniká při chůzi, tím mu dáme zažít ideální pohybový stereotyp, který pro něj není dostupný.
  • Terapeutické prostředí zajišťuje somatické, vestibulární, vibrační, auditivní, čichové, vizuální a taktilně-haptické podněty, na které dítě reaguje.
  • Při pohodovém kontaktu s koněm dochází ke snížení hladiny stresového hormonu kortizolu, vyplavuje se naopak hormon oxytocin, hormon lásky a štěstí.