15-07-20_98

Průběh terapie

Rodič s dítětem dojdou na nástupní místo ke schůdkům nebo je-li potřeba rampa, tak k ní. Zde počkají na začátek terapie. Před nasednutím dostane dítě jistící pásek a helmu. Velmi malé děti nebo děti s horší kvalitou držení hlavy mohou jet bez helmy, toto určuje terapeut. Dítě na koně umístí terapeut. Využíváme různé polohy – v sedě ve směru nebo proti směru jízdy, klek, leh na břiše, leh na břiše s oporou o lokty nebo dlaně a další. Na koni s dítětem necvičíme, rušili bychom vnímání a přenos rytmického pohybu. K zajištění nebo podpoření dané polohy využíváme pomůcky jako jsou madla, míč, různé válce a polštáře. Pokud je to potřeba, požádá terapeut rodiče o pomoc při jištění dítěte na koni. Dítě je po celou terapii pod přímým dohledem terapeuta, je jištěno pro případ nepřiměřené reakce koně. Polohy na koni se mohou během terapie měnit. Terapie končí na nástupním místě, kde si rodič dítě převezme.

 

U některých dětí cíleně využíváme další benefity, které koně nabízejí, proto se část terapeutické lekce věnujeme i kontaktu s koněm. Krmení koní je možné po souhlasu vodiče koně.

 

Délka terapeutické jednotky je 10 – 20 minut, řídí se stavem dítěte, nikdy dítě nesmíme přetížit. Signalizuje-li nám únavu, terapii ukončujeme, abychom podporovali pouze ideální motorické vzorce. Četnost je 1 – 3krát týdně po dobu minimálně 3 měsíců. Několikrát za rok nabízíme intenzivní terapii - ideální impulz nejen pro nervosvalový systém dítěte. Terapie probíhá 1 – 2krát denně po dobu 5 – 7 dní. Dlouhodobá terapie trvá měsíce až roky.